Styret

2014-styret er samansett som fylgjer:

Ann Karin Sandal   – styreleiar og ansvarleg for medlemslister – ann.karin.sandal AT hisf.no  mob  99483331

Nina Davidsen Fimreite – aspirantkontakt for aspirantar 2013/14 og rekrutteringsansvarleg  jogarden AT online.no mob 91787505

Synnøve Stalheim – kasserar  fmsfsst AT fylkesmannen.no mob 47897260

Hege Gjerde  – skrivar og ansvarleg for dugnadslister  hege.gjerde AT hisf.no mob 97560968

Egil Fimreite – korpsleiar og ansvarleg for instumenter – kontaktperson ang. instrumentvedlikehald  soelv-ei AT online.no mob 99237966

Olav Mikkelsen – styremedlem olamikk2 AT online.no

 

Dirigentane Hans Mark Svedal og Leif Aslaksrud møter på styremøta på aktuelle saker.