Øvingstider

Hovudkorpset øver tysdagar rett etter skulen på musikkrommet på Kvåle skule.

Annenkvar tysdag er det øving for heile korpset frå kl. 15.00-16.45.

Dei motsatte tysdager øver alle frå kl. 15.00-16.00. Frå kl. 16.00-17.30 øver dei eldste musikantene saman med elevar frå musikkskulen. Samspelsgruppa kallar seg for  KULT Band.

 
Sjå terminlista for meir info.

Dirigent for hovudkorpset er Hans Mark Svedal

Aspirantkorpset øver òg tysdagar rett etter skulen. Aspirantane held til på musikkrommet på Trudvang:
Øving 14.35-15.25
Pause 15.25-15.35
Øvinga er ferdig klokka 16.00.

Det er eiga terminliste for aspirantane – denne prøver vi å ha klar ikkje alt for lenge etter oppstart av semestera hhv. haust og vår.

Dirigent for aspirantkorpset er Leif Aslaksrud