Vedlikehald treblås

Stell av tverrfløyte og piccolo
Generelt: Tverrfløyta er et ømfintleg instrument som krev nøye stell og vedlikehald. Dette er eit dyrt og vanskeleg instrument å vedlikehalde, så pass godt på instrumentet!

 1. Stell av fløyta krev:
  a) Pussestav
  b) Vaselin eller bøylefett
  c) Fille, eit tynt bomullstørkle eller lommetørkle
 2. Skyll munnen før speling. Dette er spesielt viktig når du har ete søtsaker.
 3. Ved montering av fløyta må du være veldig forsiktig for fløyta har en skjør mekanikk. Bruk aldri makt. Ved behov må endene smøres, slik at delene lettere fås sammen.
 4. Instrumentet skal alltid tørkes innvendig etter spilling. Før pussestaven med lommetørkleet gjennom fløyta i bare ein retning! Dra ikkje pussestaven frem og tilbake! Når du pusser munnstykket må du ikkje presse hardt mot enden (stemmeventilen)!!
 5. Legg aldri de to delene av tverrfløyta som har klaffer og puter i vatn!! Munnstykket kan gjerne bløytleggast for vask. Tørk gjerne av instrumentet utvendig med ein lett fuktig/vridd klut. Tørk til slutt med en helt tørr klut. Smør skøytane inn med eit tunt lag vaselin eller bøylefett når delane sit for godt.

Stell av klarinetten

Generelt: Klarinetten er et ømfintleg instrument som har mange bevegelige deler og er følsomt for slag, bevegelse og temperaturforandringar. Instrumentet krev nøye stell og vedlikehald. Klarinetten er laga av trevirke (grenadillatre) eller plast/kunststoff.

 1. Stell av instrumentet krev:
  a) Korkfett
  b) Kost eller fille
  c) 2-3 flis i reserve (Vandoren)
 2. Smør korkane i skøytene inn med korkfett ofte, slik at instrumentet lett lar seg sette sammen og tas frå kvarandre igjen. Bruk fingrene ved smøring av korka.
 3. Instrumentet skal alltid tørkes innvendig etter kvar speling med kosten eller filla. Munnstykket som er i plast bør òg tørkes av hygieniske årsaker. Filla bør være ½ meter lang og med snor og lodd til gjennomføring i instrumentet. Kosten/filla må ikkje loe. Det er viktig at putene i klaffane ikkje blir våte. Dei er limt på og blir lett skadet pga. fukt, og i tillegg kan instrumentet bli ujustert.
 4. Kontroller regelmessig at ingen skruer har løsna.
 5. Flis (Vandoren, ikke Rico) må kjøpast for eigen rekning.

Stell av saksofonen

Generelt: Saksofonen har mange bevegelige deler og er derfor et følsomt instrument for slag, bevegelse og temperaturforandringer. Du må unngå at fuktigheit trenger inn i ventilklaffene. Instrumentet er kostbart og krev nøye stell og vedlikehald viss du og korpset skal ha full glede av det.

 1. Stell av instrumentet krev:
  a) Pussestav for saksofon
  b) Korkfett
  c) 2-3 flis i reserve (Vandoren)
 2. Instrumentet skal alltid demonterast og leggast i kofferten når det ikkje er i bruk. Saksofonen blir lett skada av slag og trykk! Kontroller med javne mellomrom at alle skruer sit rett. Det er viktig at putene i klaffene ikkje blir våte. Dei er limt på og blir lett skadet pga. fukt, og i tillegg kan instrumentet bli ujustert.
 3. Skrubb og skyll munnstykket innvendig og utvendig for hygienens skuld. Tørk støv og fett av instrumentet med en tørr bomullsklut.
 4. Det er ein god regel å smøre korken mellom munnstykket og halsen kvar 14. dag eller oftere.
 5. Husk aldri å bruke tang eller anna verktøy på instrumentet. Messing er et mjukt metall og blir lett skada.

For stell og vedlikehald vises elles til boka “Ta vare på instrumentet ditt” av Helge Hurum og Kjell Knudsen utgitt på Universitetsforlaget i 1986.

Veldlikehaldsinstruks utarbeidd av og generøst delt av Nardo skolekorps