Seminarhelg i Gaupne

13 musikanter frå Sogndal skulemusikk saman med dirigent Torgeir deltok på felles seminar med Leikanger skulemusikk i Gaupne i helga. På programmet var bading på Lustrabadet, samspel, god mat og mykje moro.
Tusen takk til dei frivillige som stilte opp slik som musikantane fekk ei kjekk oppleving!