Endringar i terminlista

Kulturspiren i april er flytta ei veke frå 28. til 21. april.

Frå 27. mars skal dei noverande aspirantane ha alle øvingar på Kvåle. Vi kjem likevel til å la denne gruppa avslutte etter halv øving klokka 16.00. Dei eldste (noverande hovudkorps) øver til klokka 17.00 dersom ikkje anna beskjed vert gitt.

NB! Aspirantane vil bli køyrde opp til Kvåle i privatbilar når dei er ferdige på skulen. Bilane vil stå ved Ellingsen og aspirantane går ned dit. Dette gjer vi for å ikkje bidra til trafikkaoset ved Trudvang ved skuleslutt.