Archive for the Arrangement Category

Skulemusikk basar

Det vert den årlege skulemusikk basaren laurdag 26. oktober frå kl. 15 i kantina ved den nye Sogndal vidaregåande skulen!

Stort åresal og mange flotte gevinster.

Kafe med betasuppe, heimebaka kaker, kaffi/te og saft!

Minikonsert med Sogndal skulemusikk.

Velkomen til basaren!

IMG_1669

Rekruttering av nye musikantar

I dag har Sogndal skulemusikk hatt rekruttkonsert på Trudvang skule!

No håpar vi at mange av dei elevane som høyrte på dei i dag har fått lyst til å vere med i korpset!

Elevane som var på konserten har fått eit informasjonsskriv om korpset og påmeldingsskjema samt ein invitasjon til å besøke korpset på slutten av neste øving for å prøvespele på dei ulike instrumentane!

For meir informasjon om innmelding til korpset, sjå under fane “korpspermen”.

Påmeldingsfrist for sommarkurs – 15. mai

Sogndal skulemusikk oppmodar alle musikanar i korpset å reise på NMF sine sommarkurs. Korpset vil sponse deler av kursavgifta til korpsmedlemar som reiser og som held fram i korpset etter sommaren.

Nytt i år er at all påmelding skal skje via korpsdriftsportalen.  Det betyr at dei som vil delta på sommarkurs, må gi beskjed til styreleiaren for korpset. Styreleiaren vil da melde dei aktuelle musikantane på kurs.

Påmelding: send ein e-post til calitlabo@gmail.com med informasjon om kva kurs ein vil melde seg på og t-skjorte størrelse.

Blås i ferien brosjyre 2013

For meir informasjon om dei ulike sommarkurs, sjå NMF sin webside.

Skulemusikken deltek på Storkonsert 14. April!


Sogndal skulemusikk er inviterte med på storkonsert i Sogndal kulturhus den 14. april, då det meste av det frivillige musikklivet står på scena i Sogndal kulturhus.
Konserten har tittelen “Kan du høyra folket syng?” og er ein musikalkonsert med Sogndal musikklag, Sogndal songlag og Ungdomskoret Røyst som hovudaktørar.

Skulemusikken skal framføra medleyen The Sound Of Music saman med Sogndal musikklag denne kvelden.

Konsertstart kl. 18:00. Konserten varer i ca. 90 minutt.

Inviter vener og familie til ei flott oppleving i kulturhuset!!
 

Ny periode med doble flinkispoeng!

Hugs at det er doble flinkispoeng fram til seminaret neste helg (8.-9. mars). Seminaret er på Kvåle skule fredag kveld (18.-20.) og laurdag (10.-16.). Denne gangen blir det lydopptak!

Last ned ny terminliste her. Det hadde kome inn feil tidspunkt for “kultbandet” men det er no retta opp.

Flinkisskjema finn du her.

Informasjonssida om skulemusikken sitt styre er oppdatert med dei nye medlemene! Takk for at de stiller opp og gjer ein innsats for korpset!

9. mars er det òg kulturspirekafè, og dei som er aktuelle for dugnad denne dagen vil få ei påminning på mail i tillegg til listene som er sende ut tidlegare.

Terminliste og flinksskjema

Her er terminlista for hausten 2012.

Fyrste øvinga etter haustferien blir ei delt øving med øving berre til kl 16.00 for dei yngste. Etter det er det lang og kort øving annakvar veke.

Merk av helga 20. oktober då det er “Eplekjekke dagar” i Sogndal! Då skal me både øve og opptre litt. Øvinga blir fredag frå kl 15.00 til 17.00. Når det gjeld konsert laurdag kjem me attende til tidspunktet. Den 20. er det òg kulturspire der nokre har dugnad.

Den 11.11. er det tid for årets basar på kulturhuset. Sjølve basaren begynnar kl 15.00 og det blir øving frå kl 13.00 denne dagen. Musikantane vil få ein god pause før sjølve basaren set i gang.

Basaren er ein felles dugnad for alle som er med i skulemusikken (og ei viktig inntektskjelde for korpset vårt) og loddsal er ein viktig del av dette. Alle vil få utdelt loddbøker fyrste øvinga etter haustferien og kan selge loddar fram til torsdagen før basaren (det skulle bli den 9.11.).

Elles er det berre å henge i og øve! Flinkiskonkurransen er i gang for fullt og det er enno ikkje for seint å hevde seg for dei som har hatt ein litt treg start. Hugs på at gruppa di òg får poeng når du øver! Her er øveskjemaet Frå siste øvinga før haustferien og fram til neste fellesøving får du dobbelt Flinkis!-poeng! (2 poeng pr øving!) 

God øving og god haustferie!

Speling under opninga av songarstemne 9. juni

Laurdag er det tid for sesongens siste oppdrag for skulemusikken her heime (før vi reiser på korpstur). Sogndal er vertsbygd for songarstemne, og me skal få vere med og kaste glans over opninga.

Møt opp i foajen på kulturhuset kl 09:30, for oppvarming og kjapp gjennomspeling av nokre nummer. Me skal spela under opninga ved kulturhuset kl 10:00 før me marsjerer til Helgheim. Vi reknar med å vere ferdige rundt kl 11.00.

Alle møter i raud hettegenser over piquetskjorte, svarte beinklede og sko. Ta med noteklype og marsjmappe. Hugs regntrekk for klarinettar og fløyter dersom det ser ut til å kunne bli regn. Ein i styret vil ta med regnponchoar dersom det ser ut til å vere bruk for dette. Dei som har gjennomsiktige ponchoar eller regnfrakkar heime kan gjerne ta med.

Gi melding direkte til HM (tlf. dersom det er nokon som ikkje kan stille.