Archive for the Årsmøte Category

Styre for SSM 2012 + Ny terminliste

Årsmøtet takkar Kyrre Groven, Kjetil Kvåle og Randi Bruheim for vel utførde styreoppdrag som hhv leiar siste år, kasserar og skrivar! Vi håpar at vi kan nytte dykk som sparringpartnerar om det trengst i ei overgangsfase.

Nytt styre for 2012 er
(Valde i 2010 for to år:)
Heidi Myrvoll
Kjersti Sognnes
Oddrun Helene Eggum
(Gjenvalt for eitt år som varamedlem:)
Olav Mikkelsen
(Nye i styret – valde for to år:)
Egil Fimreite
Cindy Litlabø
Elin Holm-Marøy

Vi kjem attende til oppgåvefordeling i styret når vi har fått hatt eit konstituerande styremøte.

Ny terminliste for hovudkorpset er no lagt ut på heimesida. De finn den under “Korpspermen” og her: SSM TERMINLISTE V-2012 Legg merke til at det er seminar neste helg og at det blir ekstra øving knytt til konkurransen i Førde i mars.

Konsert med årsmøte

Vi inviterer til konsert med Sogndal skulemusikk i auditoriet på Kvåle skule

TYSDAG 4. OKTOBER KL. 16:45

Når korpsøvinga og konserten er ferdig klokka 17 får musikantane litt hjelp til å pakke saman, før vi går direkte over til årsmøtet. Dette vil bere meir preg av eit foreldremøte, der Hans Mark og Leif orienterer kort om arbeidet i hovudkorpset, iKorps og aspirantkorpset. Det vert høve til å stille spørsmål og kome med synspunkt. Det vil òg bli orientering om loddsal og basar, ettersom ungane får loddbøkene på øvinga same dag. Årsmøte-formalitetane vil vi gå raskt gjennom til slutt.

Det vert enkel servering. Velkommen!

styret