Archive for the Utenlandstur Category

Bornholmtur

Tidleg den 21. Juni sat trøytte og spente musikantar, sysken og foreldre på bussen i Sogndal klare til langtur. 42 stykker var vi som fekk oppleve både Liseberg i Gøteborg, katamarantur(ar) over Østersjøen og tre fine dagar på Bornholm.

Vi hadde fleire fine dagar med sol, men vart òg både våte og kalde innimellom. Ein del av væta måtte vi takke oss sjølve for (som i attraksjonen Kållerado i Liseberg eller i bassenget eller sjøen på Bornholm) men værgudane bløytte oss òg godt ut eine dagen vi var på Hammershus festning.

På Bornholm budde vi passande nok i “Æblehaven” feriepark.

Jonsokafta marsjerte korpset framfor eit langt fakkeltog frå sentrum av Nexø fram til blåplassen der eit imponerande bål vart satt fyr på ved hjelp av faklane.

Det var nesten så vi lurte på om korpset ville klare å spele ferdig “Summer Nights” før det vart for vamt, men det heldt akkurat. Etterpå kosa me oss med både glaserte epler, steikte “æbleskiver” og andre godsaker. 

 

Sundag kveld var det arrangert innandørs diskotek og luftgitarmeisterskap for alle dei deltakande korpsa. Sogndal skulemusikk sin tubaist Georg stakk like godt av med øverste pokal og tittelen “Bornholmmester i luftgitar” etter fleire innleiiande rundar. Det var òg fleire andre i korpset som før på dagen viste lovande takter innan sjangeren, men helst då utanfor scenen og med kamera av.

Siste dagen på Bornholm var vi i Joboland der vi møtte mange andre korps til felles konsert og marsjering. Eit flott arrangement der vi både fekk høyre og spelt mykje god musikk. Nokre var òg så barske at dei benytta seg av badelandet etter spelinga, mens dei fleste hadde meir enn nok med å “halde på hatten” i vinden. Synnøve, Cindy og Egil var med og spelte saman med korpset under heile opphaldet. Sporty gjort!

Det på sin plass òg her å rette ein stor takk til Cindy og Aksel i turkomiteen for vel utført arbeide, og til Sølvi i same komitè for god innsats i førebuinga. Synd du ikkje fekk vore med oss.

Sist men ikkje minst tusen takk til Hans Mark for inspirerande leiing av korpset og for heilhjarta innsats for korpsmusikken og musikantane!

Takk for turen!

Litt informasjon i starten av eit nytt år

Godt nytt år alle sammen!

Hovudkorpset startar opp tysdag 10. januar.

Terminlista er ikkje langt unna, men vi vil minne om nokre viktige datoar alt no, slik at de kan rydde plass i kalenderen:

Søndag 15. januar er frist for påmelding til korpsturen, som går til Göteborg og Bornholm 21.-26. juni. På slutten av øvinga 10. januar vil turkomiteen orientere nærare om korpsturen. Vi oppmodar alle til å delta, dette blir garantert ei flott oppleving! Sjå det invitasjonsbrevet, som vart send ut før jul.

Tysdag 24. januar kl. 17 er det årsmøte i Sogndal skulemusikk. Sakspapir vert snart sendt ut.

Laurdag 10. mars skal SSM delta på fylkesmeisterskap i Førde. Vi køyrer med privatbilar og kjem att same kvelden.

Basar – Haustens store eventyr

Søndag 23. oktober er det basar på Sogndal Kulturhus. Me starter klokka 15:00, og i år kan de kjøpe betasuppe i tillegg tilkaffi, saft og kaker.

Ta middagen på basaren og støtt skulemusikken!

I samband med basaren har vi som vanleg det årlege lotteriet. Basaren og lotteriet er Skulemusikken sin viktigaste inntektskjelde, og me håpar de er klare til innsats for å få inn pengar til mellom anna utanlandstur neste år.

Musikantane vil få loddbøkene og all den informasjonen dei treng på øvinga tysdag 4. oktober. Sjølv om det blir loddsal i haustferien har me store forventningar til loddsalet. Det er også i år mange flotte premiar.

Helsing basarnemnda