Archive for the Kurs og seminar Category

Påmeldingsfrist for sommarkurs – 15. mai

Sogndal skulemusikk oppmodar alle musikanar i korpset å reise på NMF sine sommarkurs. Korpset vil sponse deler av kursavgifta til korpsmedlemar som reiser og som held fram i korpset etter sommaren.

Nytt i år er at all påmelding skal skje via korpsdriftsportalen.  Det betyr at dei som vil delta på sommarkurs, må gi beskjed til styreleiaren for korpset. Styreleiaren vil da melde dei aktuelle musikantane på kurs.

Påmelding: send ein e-post til calitlabo@gmail.com med informasjon om kva kurs ein vil melde seg på og t-skjorte størrelse.

Blås i ferien brosjyre 2013

For meir informasjon om dei ulike sommarkurs, sjå NMF sin webside.

Ny periode med doble flinkispoeng!

Hugs at det er doble flinkispoeng fram til seminaret neste helg (8.-9. mars). Seminaret er på Kvåle skule fredag kveld (18.-20.) og laurdag (10.-16.). Denne gangen blir det lydopptak!

Last ned ny terminliste her. Det hadde kome inn feil tidspunkt for “kultbandet” men det er no retta opp.

Flinkisskjema finn du her.

Informasjonssida om skulemusikken sitt styre er oppdatert med dei nye medlemene! Takk for at de stiller opp og gjer ein innsats for korpset!

9. mars er det òg kulturspirekafè, og dei som er aktuelle for dugnad denne dagen vil få ei påminning på mail i tillegg til listene som er sende ut tidlegare.

Nordvestmeisterskapen Sogn og Fjordane 10. mars

Det er endring i tidspunkt for øving fredag den 9. mars! Øvinga går frå klokka 15. fram til generalprøven/konsert klokka 17.00. Dette for at alle som skal vere med på konkurransen klarar å bli med på øvinga.

Laurdag 10. mars – konkurransedagen:
Oppmøte på Skysstasjonen kl 09.15.

Tidsskjema Nordvesten Sogn og Fjordane

Premieutdeling kl 19.00-19.30.
Forventa avreise heim: ca kl 20.00.

Uniform: Raud hettegensar og den kvit pikèskjorte. Svarte bukser/skjørt og svarte sokkar og sko.

*NB!* Sjekk at uniformen passar i god tid slik at vi får tid til å finne nye plagg dersom det  skulle vere behov for det. Dersom det kniper kan vanleg kvit skjorte brukast under hettegensaren.

Minner om at dirigenten vår har lova bort doble “flinkispoeng” heilt fram
til konkurransen!

Oppstart Sogndal skulemusikk hausten 2011

Hovudkorps/iKorps:

Vi håpar alle har hatt ein fin sommar, trass terroråtaka 22. juli. No er det straks skulestart og tid for å kome igang med korpsaktivitetane att! Vi minner om at alle øvingane til hovudkorpset/iKorps no skal skje i musikkrommet på Kvåle skule.

Det vert ikkje øving førstkomande tysdag fordi Hans Mark er opptatt. I staden vert det iKorpsøving måndag 22. august kl. 14:50 – 17:00 i musikkrommet på Kvåle skule, dvs. for alle frå 8.-10. klasse.

Det vert felles øving for heile hovudkorpset tysdag 30. august kl. 14:50 – 17:00.

Vel møtt til ein spennande korpshaust i nye lokale!

Aspirantkorps:

For aspirantane blir sommaren litt forlenga i og med at Leif er oppteken på anna hald nokre veker. Første korpsøving etter 15. september og det vil bli arrangert eit seminar for å kompensere for tapt øvetid i korpset. Dei som er medlemer ved kulturskulen øver rett nok frå skulestart (eigne meldingar går ut frå kulturskulen) og sjølvsagt er det lov å øve heime.

Vi håpar at denne ekstra månaden med fri i aspirantkorpset berre gjer at alle saman er ekstra tente på å spele saman igjen når Leif er tilbake! Aspirantkorpset øver dette året i musikkrommet på Trudvang skule sidan hovudkorpset har flytta til Kvåle skule.

Rekruttane:

Utdeling av instrumenter vil skje i tilknytning til oppstart med øvingar ved Sogn kulturskule. Rekruttane skal få eigne mailar om dette.

Nye sjansar

Ny sjanse nummer ein:
Påmeldingsfristen til sommarkursa til NMF, som vi har skrive om tidlegare, er utvida til 15. mai så her er det fortsatt råd å melde seg på! Send ein mail til oss i korpset. Vi støttar våre medlemer med kr 1000,- pr. kurs de deltek på i år!

Ny sjanse nummer to:
Dirgenten vår har i samarbeid med kulturskulen for tida ein ny rekrutteringsrunde på skulen. Der kan dei som er interessert i å spele eit instrument få ein liten smak på dette. Denne gangen er det råd å prøve både korpsinstrument og strykeinstrument (kulturskulen). Dette skjer i matpausen på Trudvangtysdag den 3. mai. Om de veit om nokon som har lyst til å bli med i korpset så er dette sjansen! Vi treng i alle fall fleire på klarinett, saksofon og baryton/eufonium. Om de alt er klare til innmelding så ligg innmeldingsskjemaet HER.

Skjemaet sender de til post@sogndalskulemusikk.no og de må òg melde inn eleven i kulturskulen via deira heimeside sidan det er der grunnopplæringa finn stad første året.

“Blås i ferien!”

Me vonar at mange vil ta turen på musikksumarleir i år, noko korpset ynskjer å sponsa økonomisk. De finn info om tidspunkt o.l. her

Påmeldingsfristen 15. april nærmar seg, så me kjem til å informera spesielt om dette på neste øving. Tubaisten vår, som har vore på kurs tidlegare, kan fortelja om kva som går føre seg på sumarleiren, både spelinga, korleis ein bur, og kva som skjer på fritida.

Dei kursa som er mest aktuelle for oss er desse:

Nordfjordeid:

Gult samspillkurs (Deltakere født i 2000 og 2001) 24. – 27. juni
Rødt samspillkurs (Deltakere født i 1998 og 1999)  28. juni – 3. juli
Blåsvart brassbandkurs (Deltakere født i 1997 og tidligere)  4. – 10. juli

Molde:

Gult samspillkurs (Deltakere født i 2000 og 2001)         1. – 4. juli
Rødt samspillkurs (Deltakere født i 1998 og 1999)              5. – 10. juli

Ørsta:

Blåsvart janitsjarkurs  (Deltakere født i 1997 og tidligere)     1. – 7. august

Ta kontakt med korpset for påmelding: post@sogndalskulemusikk.no