Archive for the Aspirantkorps Category

Vil du bli aspirant?

Sogndal skulemusikk startar hausten 2019 eit nytt «Korps i skulen»-prosjekt for elevar på 3. og 4. klasse på Trudvang skule. Dette er eit samarbeid mellom skulemusikken, skulen og kulturskulen. Elevar, som ønskjer det, får nytta ein skuletime til aspirantopplæring på måndagane, og spelar så vidare ein time etter skuletid.

For at me skal vita litt om kor mange som er interesserte i dette tilbodet, har me ei påmelding no før sommaren. Meld frå til Anne Marit på Trudvang (anne.marit.aasen@sogndal.kommune.no) viss du har lyst til å delta på dette spennande tilbodet frå skulestart 2019. Frist for tilbakemelding er fredag 7. juni.

Måndag 27. mai arrangerte årets aspirantar konsert og prøvedag i musikkrommet. Viss du alt no veit at du vil spela fløyte, klarinett saxofon, trompet, horn, trombone, baryton, tuba eller slagverk så ta med det i påmeldinga.

Siste innspurt for aspirantane 11/12

No lakkar det mot enden av aspirankorpsttida for denne gjengen med musikantar. Frå 27. mars skal dei ha alle sine øvingar saman med hovudkorpset og vere del av Sogndal skulemusikk for fullt. Vi kjem imidlertid til å halde på kort øving for denne gruppa fram til sommaren. Dvs. at dei er ferdige klokka 16.00 medan dei andre øver til klokka 17.00.

Det vil bli biltransport opp til Kvåle etter skuleslutt på tysdagane. Vi ber om at aspirantane går ned til parkeringsplassane ved Ellingsen der dei vil bli plukka opp. Dette for at vi skal prøve å unngå å køyre opp til Trudvang i tida rundt skuleslutt når det er veldig mange ungar i vegane.

Men før dette er det lagt opp til eit felles seminar og konsert for Leikanger- og Sogndalaspirantane. Programmet fylgjer under:

Seminar Leikanger barneskule, mediateket:
23. mars, fredag: Kl. 1800-2000

Seminar Trudvang barneskule, musikkrommet:
24. mars, lørdag: kl 1000-1200

Konsert Kulturspire i Sogndal:
kl. 1200

På kulturspiren på laurdag er det òg som vanleg skulemusikkafè. Der er det råd å få kjøpt seg rundstykke/kake/vafler/saft og kaffi.

Endringar i terminlista

Kulturspiren i april er flytta ei veke frå 28. til 21. april.

Frå 27. mars skal dei noverande aspirantane ha alle øvingar på Kvåle. Vi kjem likevel til å la denne gruppa avslutte etter halv øving klokka 16.00. Dei eldste (noverande hovudkorps) øver til klokka 17.00 dersom ikkje anna beskjed vert gitt.

NB! Aspirantane vil bli køyrde opp til Kvåle i privatbilar når dei er ferdige på skulen. Bilane vil stå ved Ellingsen og aspirantane går ned dit. Dette gjer vi for å ikkje bidra til trafikkaoset ved Trudvang ved skuleslutt.

Konstituering av styret for 2012

På styremøte 1. mars vart styret som vart valgt 24. januar endeleg konstituert. På denne sida kan finne lista over kven som sit i årets styre og etter kvart finne kontaktinformasjon til kvar og ein.

Legg merke til at korpsleiar i år igjen er del av styret og at vedlikehaldsbehov på instrument skal meldast inn til han.

Når det gjeld uniformer er det materialforvaltar som har ansvaret og som kan kontaktast ved behov for utskifting.

Sjå gjennom uniformene i god tid til konkurransen neste helg!

Aspirantkorpset sine aktivitetar

Velg “Agenda” for å få ei grei liste som kan skrivast ut.

Oppstart Sogndal skulemusikk hausten 2011

Hovudkorps/iKorps:

Vi håpar alle har hatt ein fin sommar, trass terroråtaka 22. juli. No er det straks skulestart og tid for å kome igang med korpsaktivitetane att! Vi minner om at alle øvingane til hovudkorpset/iKorps no skal skje i musikkrommet på Kvåle skule.

Det vert ikkje øving førstkomande tysdag fordi Hans Mark er opptatt. I staden vert det iKorpsøving måndag 22. august kl. 14:50 – 17:00 i musikkrommet på Kvåle skule, dvs. for alle frå 8.-10. klasse.

Det vert felles øving for heile hovudkorpset tysdag 30. august kl. 14:50 – 17:00.

Vel møtt til ein spennande korpshaust i nye lokale!

Aspirantkorps:

For aspirantane blir sommaren litt forlenga i og med at Leif er oppteken på anna hald nokre veker. Første korpsøving etter 15. september og det vil bli arrangert eit seminar for å kompensere for tapt øvetid i korpset. Dei som er medlemer ved kulturskulen øver rett nok frå skulestart (eigne meldingar går ut frå kulturskulen) og sjølvsagt er det lov å øve heime.

Vi håpar at denne ekstra månaden med fri i aspirantkorpset berre gjer at alle saman er ekstra tente på å spele saman igjen når Leif er tilbake! Aspirantkorpset øver dette året i musikkrommet på Trudvang skule sidan hovudkorpset har flytta til Kvåle skule.

Rekruttane:

Utdeling av instrumenter vil skje i tilknytning til oppstart med øvingar ved Sogn kulturskule. Rekruttane skal få eigne mailar om dette.

17. maiprogrammet

Snart er det klart for korpsdagen over alle korpsdagar, og her er programmet for skulemusikken for 16. og 17. mai:

16. mai:

Ekstraøving på ettermiddagen:

Trommeslagarane møter 15:00, resten møter kl. 16:00.  Vi oppmodar aspirantane om å vere med på marsjøvinga klokka 17.00.
Øvinga varer til 17:45.

17. mai:

Oppmøte 10:15 i Stedjevegen (ved kyrkja) til skuletoget
Oppmøte på skysstasjonen 12:20 for avreise til Torstad. (Attende på skyssatasjonen ca. 13:45.)
Oppmøte 15:40 i Sentrumsparken til folketoget. Me er ferdige litt etter kl. 17.  Vi håpar mange av aspirantane har lyst til å marsjere saman med hovudkorpset i folketoget.

Musikantane kan stilla i enten
– bunad
– svarte og kvite finklede (svarte sokkar og sko!) eller
– skulemusikkuniform (svarte sokkar og sko!)

Musikantane må sjekka at dei har
– marsjmappe med alle notar (sjå under)
– noteklype
– regntrekk til instrument (fløyter og klarinettar)

Det vert delt ut gjennomsiktig regnfrakk/poncho i tilfelle regn

Notar i marsjmappa, i denne rekkjefølgja:
Gammel jegermarsj
Go Ahead March
Norge i rødt, hvitt og blått
The Aquanauts
The Red Rock March
Ja, vi elsker
Kongesangen

Alle skal ha fått tilsendt ein del musikkfiler på mail og kan bruke desse under den intensive øvinga fram mot den 17. La oss gjere det til ei flott oppleving å både sjå og høyre korpset på nasjonaldagen!