The following articles were authored by admin

Vil du bli aspirant?

Sogndal skulemusikk startar hausten 2019 eit nytt «Korps i skulen»-prosjekt for elevar på 3. og 4. klasse på Trudvang skule. Dette er eit samarbeid mellom skulemusikken, skulen og kulturskulen. Elevar, som ønskjer det, får nytta ein skuletime til aspirantopplæring på måndagane, og spelar så vidare ein time etter skuletid.

For at me skal vita litt om kor mange som er interesserte i dette tilbodet, har me ei påmelding no før sommaren. Meld frå til Anne Marit på Trudvang (anne.marit.aasen@sogndal.kommune.no) viss du har lyst til å delta på dette spennande tilbodet frå skulestart 2019. Frist for tilbakemelding er fredag 7. juni.

Måndag 27. mai arrangerte årets aspirantar konsert og prøvedag i musikkrommet. Viss du alt no veit at du vil spela fløyte, klarinett saxofon, trompet, horn, trombone, baryton, tuba eller slagverk så ta med det i påmeldinga.

Ny periode med doble flinkispoeng!

Hugs at det er doble flinkispoeng fram til seminaret neste helg (8.-9. mars). Seminaret er på Kvåle skule fredag kveld (18.-20.) og laurdag (10.-16.). Denne gangen blir det lydopptak!

Last ned ny terminliste her. Det hadde kome inn feil tidspunkt for “kultbandet” men det er no retta opp.

Flinkisskjema finn du her.

Informasjonssida om skulemusikken sitt styre er oppdatert med dei nye medlemene! Takk for at de stiller opp og gjer ein innsats for korpset!

9. mars er det òg kulturspirekafè, og dei som er aktuelle for dugnad denne dagen vil få ei påminning på mail i tillegg til listene som er sende ut tidlegare.

Terminliste og flinksskjema

Her er terminlista for hausten 2012.

Fyrste øvinga etter haustferien blir ei delt øving med øving berre til kl 16.00 for dei yngste. Etter det er det lang og kort øving annakvar veke.

Merk av helga 20. oktober då det er “Eplekjekke dagar” i Sogndal! Då skal me både øve og opptre litt. Øvinga blir fredag frå kl 15.00 til 17.00. Når det gjeld konsert laurdag kjem me attende til tidspunktet. Den 20. er det òg kulturspire der nokre har dugnad.

Den 11.11. er det tid for årets basar på kulturhuset. Sjølve basaren begynnar kl 15.00 og det blir øving frå kl 13.00 denne dagen. Musikantane vil få ein god pause før sjølve basaren set i gang.

Basaren er ein felles dugnad for alle som er med i skulemusikken (og ei viktig inntektskjelde for korpset vårt) og loddsal er ein viktig del av dette. Alle vil få utdelt loddbøker fyrste øvinga etter haustferien og kan selge loddar fram til torsdagen før basaren (det skulle bli den 9.11.).

Elles er det berre å henge i og øve! Flinkiskonkurransen er i gang for fullt og det er enno ikkje for seint å hevde seg for dei som har hatt ein litt treg start. Hugs på at gruppa di òg får poeng når du øver! Her er øveskjemaet Frå siste øvinga før haustferien og fram til neste fellesøving får du dobbelt Flinkis!-poeng! (2 poeng pr øving!) 

God øving og god haustferie!

Korps er billig

Med hausten er tida inne for igjen å velge aktivitetar i jungelen av tilbod, og ingen kan påstå at ungar av i dag har for lite å velge mellom når det gjeld fritidstilbod. Det er heller ikkje fritt for at ein del av aktivitetane er kostbare å vere med på.

Korps er ikkje ein av dei dyre aktivitetane, tvert imot. Les berre denne artikkelen  eller denne. Artiklane er rett nok nokre år gamle, men prinsippet står fast. Forsikring og utstyr er inkludert i medlemsavgifta når ein spelar i korps og gjer det dermed til ein rimelig aktivitet som alle kan vere med på! Bli med i korps!

Bornholmtur

Tidleg den 21. Juni sat trøytte og spente musikantar, sysken og foreldre på bussen i Sogndal klare til langtur. 42 stykker var vi som fekk oppleve både Liseberg i Gøteborg, katamarantur(ar) over Østersjøen og tre fine dagar på Bornholm.

Vi hadde fleire fine dagar med sol, men vart òg både våte og kalde innimellom. Ein del av væta måtte vi takke oss sjølve for (som i attraksjonen Kållerado i Liseberg eller i bassenget eller sjøen på Bornholm) men værgudane bløytte oss òg godt ut eine dagen vi var på Hammershus festning.

På Bornholm budde vi passande nok i “Æblehaven” feriepark.

Jonsokafta marsjerte korpset framfor eit langt fakkeltog frå sentrum av Nexø fram til blåplassen der eit imponerande bål vart satt fyr på ved hjelp av faklane.

Det var nesten så vi lurte på om korpset ville klare å spele ferdig “Summer Nights” før det vart for vamt, men det heldt akkurat. Etterpå kosa me oss med både glaserte epler, steikte “æbleskiver” og andre godsaker. 

 

Sundag kveld var det arrangert innandørs diskotek og luftgitarmeisterskap for alle dei deltakande korpsa. Sogndal skulemusikk sin tubaist Georg stakk like godt av med øverste pokal og tittelen “Bornholmmester i luftgitar” etter fleire innleiiande rundar. Det var òg fleire andre i korpset som før på dagen viste lovande takter innan sjangeren, men helst då utanfor scenen og med kamera av.

Siste dagen på Bornholm var vi i Joboland der vi møtte mange andre korps til felles konsert og marsjering. Eit flott arrangement der vi både fekk høyre og spelt mykje god musikk. Nokre var òg så barske at dei benytta seg av badelandet etter spelinga, mens dei fleste hadde meir enn nok med å “halde på hatten” i vinden. Synnøve, Cindy og Egil var med og spelte saman med korpset under heile opphaldet. Sporty gjort!

Det på sin plass òg her å rette ein stor takk til Cindy og Aksel i turkomiteen for vel utført arbeide, og til Sølvi i same komitè for god innsats i førebuinga. Synd du ikkje fekk vore med oss.

Sist men ikkje minst tusen takk til Hans Mark for inspirerande leiing av korpset og for heilhjarta innsats for korpsmusikken og musikantane!

Takk for turen!

Speling under opninga av songarstemne 9. juni

Laurdag er det tid for sesongens siste oppdrag for skulemusikken her heime (før vi reiser på korpstur). Sogndal er vertsbygd for songarstemne, og me skal få vere med og kaste glans over opninga.

Møt opp i foajen på kulturhuset kl 09:30, for oppvarming og kjapp gjennomspeling av nokre nummer. Me skal spela under opninga ved kulturhuset kl 10:00 før me marsjerer til Helgheim. Vi reknar med å vere ferdige rundt kl 11.00.

Alle møter i raud hettegenser over piquetskjorte, svarte beinklede og sko. Ta med noteklype og marsjmappe. Hugs regntrekk for klarinettar og fløyter dersom det ser ut til å kunne bli regn. Ein i styret vil ta med regnponchoar dersom det ser ut til å vere bruk for dette. Dei som har gjennomsiktige ponchoar eller regnfrakkar heime kan gjerne ta med.

Gi melding direkte til HM (tlf. dersom det er nokon som ikkje kan stille.

Minikonsert 24. mai

24. mai fekk vi vere med og “varme opp” for Tone Damli i sentrumsparken. Mykje folk og god stemning og svært god lyd i skulemusikken.

På førehand hadde vi kosa oss med litt pizza og is i varmen.