Vil du bli aspirant?

Sogndal skulemusikk startar hausten 2019 eit nytt «Korps i skulen»-prosjekt for elevar på 3. og 4. klasse på Trudvang skule. Dette er eit samarbeid mellom skulemusikken, skulen og kulturskulen. Elevar, som ønskjer det, får nytta ein skuletime til aspirantopplæring på måndagane, og spelar så vidare ein time etter skuletid.

For at me skal vita litt om kor mange som er interesserte i dette tilbodet, har me ei påmelding no før sommaren. Meld frå til Anne Marit på Trudvang (anne.marit.aasen@sogndal.kommune.no) viss du har lyst til å delta på dette spennande tilbodet frå skulestart 2019. Frist for tilbakemelding er fredag 7. juni.

Måndag 27. mai arrangerte årets aspirantar konsert og prøvedag i musikkrommet. Viss du alt no veit at du vil spela fløyte, klarinett saxofon, trompet, horn, trombone, baryton, tuba eller slagverk så ta med det i påmeldinga.

Skulemusikk basar

Det vert den årlege skulemusikk basaren laurdag 26. oktober frå kl. 15 i kantina ved den nye Sogndal vidaregåande skulen!

Stort åresal og mange flotte gevinster.

Kafe med betasuppe, heimebaka kaker, kaffi/te og saft!

Minikonsert med Sogndal skulemusikk.

Velkomen til basaren!

IMG_1669

Rekruttering av nye musikantar

I dag har Sogndal skulemusikk hatt rekruttkonsert på Trudvang skule!

No håpar vi at mange av dei elevane som høyrte på dei i dag har fått lyst til å vere med i korpset!

Elevane som var på konserten har fått eit informasjonsskriv om korpset og påmeldingsskjema samt ein invitasjon til å besøke korpset på slutten av neste øving for å prøvespele på dei ulike instrumentane!

For meir informasjon om innmelding til korpset, sjå under fane “korpspermen”.

Påmeldingsfrist for sommarkurs – 15. mai

Sogndal skulemusikk oppmodar alle musikanar i korpset å reise på NMF sine sommarkurs. Korpset vil sponse deler av kursavgifta til korpsmedlemar som reiser og som held fram i korpset etter sommaren.

Nytt i år er at all påmelding skal skje via korpsdriftsportalen.  Det betyr at dei som vil delta på sommarkurs, må gi beskjed til styreleiaren for korpset. Styreleiaren vil da melde dei aktuelle musikantane på kurs.

Påmelding: send ein e-post til calitlabo@gmail.com med informasjon om kva kurs ein vil melde seg på og t-skjorte størrelse.

Blås i ferien brosjyre 2013

For meir informasjon om dei ulike sommarkurs, sjå NMF sin webside.

Endring i terminlista

Sogndal skulemusikk skal ha rekrutteringskonsert på Trudvang den 17. april.

I samband med det, vert dei som kan tenke seg å vere rekrutt til hausten invitert til korpsøvinga den 23. april.

Vi har difor bytta om øvingane for å få plass til det.

I morgon vert det delt øving og den 23. april vert det vanleg øving.

For å sjå den fullstendig oppdaterte terminlista, klikk her      SSM TERMINLISTE V-2013

Skulemusikken deltek på Storkonsert 14. April!


Sogndal skulemusikk er inviterte med på storkonsert i Sogndal kulturhus den 14. april, då det meste av det frivillige musikklivet står på scena i Sogndal kulturhus.
Konserten har tittelen “Kan du høyra folket syng?” og er ein musikalkonsert med Sogndal musikklag, Sogndal songlag og Ungdomskoret Røyst som hovudaktørar.

Skulemusikken skal framføra medleyen The Sound Of Music saman med Sogndal musikklag denne kvelden.

Konsertstart kl. 18:00. Konserten varer i ca. 90 minutt.

Inviter vener og familie til ei flott oppleving i kulturhuset!!
 

Ny periode med doble flinkispoeng!

Hugs at det er doble flinkispoeng fram til seminaret neste helg (8.-9. mars). Seminaret er på Kvåle skule fredag kveld (18.-20.) og laurdag (10.-16.). Denne gangen blir det lydopptak!

Last ned ny terminliste her. Det hadde kome inn feil tidspunkt for “kultbandet” men det er no retta opp.

Flinkisskjema finn du her.

Informasjonssida om skulemusikken sitt styre er oppdatert med dei nye medlemene! Takk for at de stiller opp og gjer ein innsats for korpset!

9. mars er det òg kulturspirekafè, og dei som er aktuelle for dugnad denne dagen vil få ei påminning på mail i tillegg til listene som er sende ut tidlegare.